Renovatie bel-etage woning

[D782] Om te voldoen aan de huidige isolatienormen werd deze bel-etagewoning uit 1978 volledig geïsoleerd aan de buitenzijde, vervolgens werden de gevels bekleed met grote siergevelplaten in wild verband waardoor de oude gevelelementen werden weggewerkt en de woning een hedendaags karakter krijgt.  
Op het woonniveau werd het terras vergroot en ontworpen als verlengde van de leefruimte.

deWiTarchitectuur - foto Paul Dewit architect
deWiTarchitectuur - foto Paul Dewit architect
deWiTarchitectuur - foto Paul Dewit architect
deWiTarchitectuur - foto Paul Dewit architect